Τεχνικές Προβλέψεων

Μάθημα του 8ου εξαμήνου της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η παρούσα εφαρμογή προσομοιώνει τη λειτουργία ενός περιβάλλοντος επεξεργασίας χρονοσειρών και παραγωγής προβλέψεων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

FSU »

MyCourses »

Σύνδεση στην Άσκηση

Για να συνδεθείτε στην άσκηση θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Σύνδεση »

Εγγραφή

Η περίοδος εγγραφής είναι συγκεκριμένη και ανακοινώνεται από τους διδάσκοντες στο μάθημα καθώς και σε ανακοίνωση στο mycourses. Η εγγραφή είναι δεσμευτική και εγγραφές εκτός της ανακοινωθείσας περιόδου δεν θα γίνονται δεκτές.

Εγγραφή »